Stawki

Stawki minimalne wynagrodzenia radcy prawnego określają przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1349 z późn. zm.).
Jednak wynagrodzenie radcy prawnego ustalane jest każdorazowo z Klientem, przy uwzględnieniu jego indywidualnych potrzeb, stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy niezbędnego do prowadzenia sprawy w sposób rzetelny, w tym konieczności natychmiastowego podejmowania czynności w sprawie.
Dla przedsiębiorców oraz samorządowych szkół i placówek oświatowych przewidzieliśmy atrakcyjne cenowo pakiety usług, uwzględniające zróżnicowane potrzeby tych podmiotów w zakresie obsługi prawnej.