Entries by Paweł Bociąga

Dane osobowe przetwarzane w ramach funduszów socjalnych

Pracownik chcący skorzystać ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych funkcjonującego w ramach zakładu pracy musi się liczyć z tym, że W odpowiedzi na pismo Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy MPK Zduńska Wola Sp. z o.o. z dnia 6 kwietnia 2020 r., w którym Komisja Zakładowa zwraca się do Komisji Socjalnej o „udostępnienie pełnej dokumentacji […]