Janusz Jedlina

Radca prawny Janusz Jedlina jest absolwentem prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie nieruchomościami” organizowanymi przez Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi oraz złożył
z wyróżnieniem egzamin radcowski wskutek czego uzyskał prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego. Jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi pod nr Łd-M-1925.

Janusz Jedlina rozpoczął karierę zawodową w 2006 r. w administracji samorządowej. Jest autorem lub współautorem licznych aktów prawa miejscowego z zakresu oświaty oraz wielu rozwiązań prawnych i organizacyjnych usprawniających i ułatwiających zarządzanie łódzką oświatą. Udziela pomocy prawnej z zakresu prawa oświatowego, administracyjnego, cywilnego zapewniając wsparcie prawne i organizacyjne nauczycielom, urzędnikom
i kierownikom jednostek oświaty. W trakcie pracy w administracji samorządowej prowadził postępowania administracyjne związane z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych.

Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego, prawa nieruchomości, prawa administracyjnego materialnego i procesowego oraz prawa cywilnego.